Tag Archives: เคลื่อนไหว

ร่างกายแบบเคลื่อนที่และแบบประกอบอุปกรณ์ SBO

SBO
SBO
การฝึกทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกายแบบเคลื่อนที่และแบบประกอบอุปกรณ์ SBO
 
1. การฝึกทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกายแบบเคลื่อนที่
การฝึกทักษะในการกระโดด SBO มีวิธีปฏิบัติดังนี้
 
1. ยืนในท่าตรงลำตัวขนานกับบริเวณพื้นพร้อมกับแยกเท้าระหว่างทั้งสองข้างพอประมาณ
 
2. ในการยืนต้องย่อตังลงพอประมาณ และทำการยืดตัวโดยใช้กล้ามเนื้อส่วนบริเวณขาจากนั้นจะทำการกระโดดต้องใช้แรงบริเวณกล้ามเนื้อส่วนน่องที่ใช้ในการดันตัวขึ้นพร้อมกับการเหวี่ยงแขนไปทางด้านหลังของตนเองเพื่อจะใช้แรงจากจุดนั้นให้ความสมดุลต่อการกระโดด
 
3. ในการที่จะลงพื้นต้องใช้บริเวณด้านหน้าด้วยปลายเท้าทั้งสองข้าง SBO
 
4. ในการลงสู่พื้นต้องมีการย่อรับน้ำหนักตัวจากการใช้บริเวณส่วนปลายเท้าพร้อมกับยืดมือออกไปด้านหน้าเพื่อการทรงตัว
 
5. ยืดตัวขึ้นยืนให้ตั้งฉากกับบริเวณพื้นในท่าเตรียม
 
2. การฝึกทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายแบบประกอบอุปกรณ์
การฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ด้ามยาวและการฝึกทักษะการขว้างและรับลูกบอล โดยการใช้อุปกรณ์มาช่วยในการเคลื่อนไหวจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งจะมีอุปกรณ์ดังนี้
 
1. การฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ที่มีด้ามยาม SBO
– การใช้ไม้กวาด กวาดพื้นมาช่วยในการกระโดดจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง
 
– การใช้พลั่วตักดิน มาช่วยในการกระโดดเป็นอุปกรณ์ในการช่วยการกระโดดที่ยากกว่าไม้กวาดพื้น
 
– การใช้จอบหรือเสียมขุดดิน
 
2. การฝึกทักษะการขว้างและรับลูกบอล โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆมาใช้ในการขว้างและรับลูกบอลปัจจุบันได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือในการเล่นกีฬาในประเภทต่างๆเพื่อเพิ่มทักษะในการส่งที่แรงและเบาให้มีความสมดุลกัน
 
การฝึกทักษะการยืดร่างกายก่อนทำการออกกำลังกายแบบอยู่กับที่ พนันบอลออนไลน์
 
การฝึกเหวี่ยงแขนพร้อมกับบิดตัว เป็นการเตรียมความพร้อมทุกครั้งในการออกกำลังในประเภทต่างๆและมีวิธีการปฏิบัติดังนี้
 
1. ยืนตรงให้ตั้งฉากกับบริเวณพื้นแยกเท้าทั้งสองข้างพอประมาณพร้อมกับการกางแขนทั้งสองข้างออกจากลำตัวโดยให้ขนานกับพื้นเหยียดตึง
 
2. บิดลำตัวไปทางด้านขวาของตนเองพอประมาณพร้อมกับย่อเข่าด้านขวาพอประมาณทำท่านี้ค้างไว้สักพัก
 
3. จากนั้นกลับมาเริ่มต้นใหม่จานท่าเริ่มต้น SBO
 
4. บิดลำตัวไปทางด้านซ้ายของตนเองพอประมาณพร้อมกับย่อเข่าด้านซ้ายพอประมาณทำท่านี้ค้างไว้สักพัก
 
5. จากนั้นกลับมาเริ่มต้นใหม่จานท่าเริ่มต้นทำแบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอต่อการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายต่อไป
 
การฝึกก้มตัวพร้อมกับเหยียดแขน มีวิธีปฏิบัติดังนี้ SBOBET
 
1. ยืนตัวตรงให้ลำตัวตั้งฉากกับบริเวณพื้นแยกเท้าทั้งสองข้างพอประมาณกางแขนทั้งสองข้างให้มีความขนานกับพื้น
 
2. ค่อยๆก้มหน้าพร้อมกับลำตัวมาทางด้านหน้าของตนเองโดยให้ลำตัวและแขนของตนเองให้มีความขนานกับบริเวณพื้นแล้วทำการโยกตัวขึ้น-ลงตามลำดับ
 
3.จากนั้นกลับมาเริ่มต้นใหม่จานท่าเริ่มต้นทำแบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอต่อการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายต่อไป
 
การฝึกก้มตัวแตะปลายเท้า มีวิธีปฏิบัติดังนี้ แทงบอลออนไลน์
 
1. ยืนตรงให้ลำตัวตั้งฉากกับพื้น เท้าทั้งสองข้างชิดติดกัน เข่าตึง มือทั้งสองข้างไว้บริเวณที่เอว
 
2.จากนั้นค่อยๆโน้มลำตัวไปด้านหน้าของตนเองไปถึงบริเวณปลายเท้าของตนเองและทำท่านี้ค้างไว้ระยะเวลาหนึ่ง SBO
 
3.จากนั้นกลับมาเริ่มต้นใหม่จานท่าเริ่มต้นทำแบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอต่อการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายต่อไป
สนใจเว็บไซต์ พนันบอล ที่ได้รับความนิยมอันดับ 1 คลิ๊กเลย http://starsbobet.com การันตีคุณภาพ