Tag Archives: การยิงประตู

แนะนำวิธีการนับคะแนนในกีฬา “บาสเกตบอล”

95131748

เชื่อว่าสำหรับคนที่กำลังเริ่มศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของกีฬาบาสเกตบอล คงมีข้อสงสัยว่าการทำประตูแต่ละครั้งมีเกณฑ์การให้คะแนนอย่างไรกันบ้าง อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะ และวันนี้เราก็มีข้อมูลที่น่าสนใจมาอธิบายให้เข้าใจกันด้วยค่ะ ไปเริ่มกันได้เลยจ้า

ซึ่งข้อมูลข้างต้นคือระเบียบในการคิดคะแนนเมื่อทำประตูได้ รวมไปถึงการทำประตูที่ปิดระเบียบและทำให้ไม่ได้คะแนน อย่างถูกต้องตามหลักสากล สำหรับใครที่กำลังงงและสงสัยในการทำประตู และค่าที่ได้ของประตูก็ลองศึกษาดูอย่างละเอียดก็จะเข้าใจได้อย่างไม่ยากค่ะ และใครที่อยากมีร่างกายแข็งแรงก็ลองเล่นบาสเกตบอลดูซิค่ะ สุขภาพดีๆหาได้ไม่ไกลค่ะ

1. การให้ประตูกับทีมฝ่ายรุก ที่เข้ายิงประตูซึ่งมีการโยนลูกบาสเกตบอลลงห่วงดังนี้

1.3 ให้ประตูจากการยิงประตูบริเวณพื้นที่ยิงประตู 3 คะแนน นับ 3 คะแนน

1.2 ให้ประตูจากการยิงประตูบริเวณพื้นที่ยิงประตู 2 คะแนน นับ 2 คะแนน

1.1 ให้ประตูจากการโยนโทษนับ 1 คะแนน

2. ถ้าหากผู้เล่นมีการทำประตูได้จากการลอดห่วงด้านล่างขึ้นมาด้านบน SBO จะถือว่าเป็นการทำผิดกติกาและระเบียบ

3. ผู้เล่นจะสามารถทำประตูหรือได้แต้มคะแนนก็ต่อเมื่อลูกบาสเกตบอลลงห่วงจากด้านบน และค้างอยู่ในห่วง หรือรอดผ่านห่วงลงมา

4. ถ้าหากในการแข่งขันยิงประตูลงในห่วงของฝ่ายตนเอง คะแนนจะตกเป็นของหัวหน้าทีมฝ่ายตรงข้ามทันที