ประวัติและมารยาทของ SBO กรีฑา

SBO
SBO

ประวัติความเป็นมาของกรีฑา SBO

มีข้อสันนิษฐานกันว่ากรีฑาเริ่มเล่นครั้งแรกจากชาวกรีก เมื่อประมาณ 776 ปี ก่อนคริสตศักราช SBO โดยเริ่มจากเจ้าเมืองต้องการให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง เพื่อจะได้สามารถรับใช้ประเทศชาติบ้านเมืองได้อย่างเต็มที่ และสมัยนั้นยังมีความเชื่อว่าบนเขาโอลิมปัสมีเทพเจ้าสถิตอยู่ ชาวกรีกโบราณจึงพยายามทำตัวให้เป็นที่โปรดปรานด้วยการบวงสรวงและการเล่นกีฬาถวาย ณ เชิงเขาโอลิมปัส ที่ตั้งอยู่ในแคว้นอีลิส โดยกรีฑาที่เล่นในสมัยนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 4 ประเภท ได้แก่ วิ่ง, กระโดด, พุ่งแหลน และ ขว้างจักร ส่วนกีฬาประเภทอื่นก็จะได้แก่ มวยปล้ำ ที่สำคัญยังมีการแข่งขันติดต่อกันมาเป็นเวลายาวนานถึง 1,200 ปี กันเลยทีเดียว

หลังจากนั้นกรีกได้เสื่อมอำนาจลงและตกอยู่ภายใต้อำนาจของชาวโรมัน รวมไปถึงกีฬาของกรีกก็เสื่อมลงด้วยเช่นกัน และจักรพรรดิชาวโรมันก็มีคำสั่งยกเลิกการเล่น SBOBET เพราะเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่เล่นกีฬาเพื่อเป็นการพนัน ไม่ได้เล่นเพื่อให้มีสุขภาพดี นับจากนั้นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกจึงหยุดชะงักลงเป็นระยะเวลานานถึงกว่า 15 ศตวรรษ

จนกระทั่ง บารอน ปีแอร์ เดอ คูแบร์แตง ชาวฝรั่งได้ทำการรื้อฟื้นให้มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอีกครั้ง โดยมีการชวนบุคคลสำคัญของประเทศต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อแข่งขันกีฬาโดยกำหนดให้มีการแข่งขันทุกๆ 4 ปี และมีข้อตกลงในการเล่นกรีฑาในการแข่งขันด้วย เพื่อถือเป็นเกียรติและอนุสาวร์ให้แก่ชาวกรีกโบราณ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มให้มีกีฬาโอลิมปิก และกีฬาโอลิมปิกก็ได้มีการแข่งขันกันที่ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีก ใน ปี พ.ศ.2439

มารยาทที่ดีของผู้เล่นกรีฑา SBO

นักกีฬาควรเป็นผู้มีมารยาทที่ดีไม่ใช่เฉพาะการเล่นกรีฑาเพียงเท่านั้นแต่รวมไปถึงกีฬาทุกประเภท นักกีฬาที่ดีควรเล่นอย่างถูกกติกาและมีมารยาทในการเล่น เพราะถ้าในระหว่างการแข่งขันนักกีฬาแสดงอะไรก็แล้วแต่ที่ถือว่าเป็นการเสียมารยาท คุณอาจจะถูกคณะกรรมการหรือผู้ตัดสินปรับเป็นฝ่ายแพ้กันได้เลย และสำหรับมารยาทของนักกรีฑาที่ดีนั้นควรมีดังต่อไปนี้ ทางเข้า SBOBET

1. ปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างเคร่งครัด ดังนั้นก่อนการเริ่มเล่นนักกีฬาจำเป็นจะต้องศึกษากฎกติกาต่างๆ ให้ละเอียด ถ้าไม่เข้าใจก็ควรสอบถามจากผู้รู้หรือครูผู้ฝึกสอน เพื่อช่วยให้เราไม่ทำผิดกฎในระหว่างการแข่งขัน SBO

2. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย รัดกุม และเหมาะสมกับกีฬาประเภทนั้นๆ การแต่งกายยังช่วยในเรื่องของความปลอดภัย และช่วยป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย

3. กิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย ไม่พูดจาหรือแสดงอาการเหยียดหยามดูหมิ่นฝ่ายตรงข้าม รวมไปถึงคณะกรรมการผู้ตัดสินและผู้ชมภายในสนามอย่างเด็ดขาด สมัครสมาชิก SBOBET

4. เป็นผู้ที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ ชนะ และการให้อภัย

5. เชื่อฟังคำตัดสินของคณะกรรมการ และยอมรับว่าการตัดสินของคณะกรรมเป็นที่สิ้นสุดแล้ว SBO

6. ให้เกียรติผู้เข้าแข่งขันไม่ว่าจะเป็นทีมตัวเอง ทีมอื่น รวมทั้งคณะกรรมการผู้ตัดสินและผู้ชมภายในสนาม

7. ไม่ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในสนาม และผู้เล่นอื่น

ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นคุณสมบัติหลักๆ ที่นักกีฬารวมไปถึงผู้ที่สนใจเล่นกรีฑาควรมี SBO การปฏิบัติตามกฎและมีมารยาทในการเล่นยังมีส่วนช่วยทำให้การแข่งขันดำเนินไปได้อย่างเรียบร้อยและถูกต้องยุติธรรมกันอีกด้วย