การเซ็ตวอลเลย์บอลที่ต่ำ  Hand setting the low

สำหรับตัวเซ็ตของวอลเลย์บอล บางครั้งลูกที่มาจากเพื่อนฝั่งเดียวกันมาแบบปกติ คือมาในระดับปกติก็จะทำให้เซ็ตบอลง่าย

แต่บางทีบอลมันไม่เป็นเช่นนั้น และมักจะเกิดขึ้นได้บ่อยด้วย นั่นก็คือ ลูกมาเรี่ยๆระดับเดียวกับเน็ต Continue reading การเซ็ตวอลเลย์บอลที่ต่ำ  Hand setting the low