เทคนิควอลเลย์บอลแบบ side out

วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล

สิ่งสำคัญในการฝึกซ้อมกระบวนการ Side out การฝึกกระบวนการ Side out จะประกอบด้วย การฝึก First Attack และ Counter Attack ดังนี้

1. การฝึก First Attack
– ทักษะส่วนบุคคลในการฝึก เช่น พื้นฐานการรับลูกเสริฟ การฝึกรับลูกเสริฟแล้วทำการรุก (Receive Attack) การเซตบอลของผู้เล่นตัวเซต การตบบอลของผู้เล่นตัวรุก
– ทักษะการเล่นเป็นทีมในการรับลูกเสริฟ วอลเลย์บอล แล้วทำการรุก (Receive Attack) จะใช้แผนการรุกอย่างไรเมื่อลูกเสริฟเข้าจุด หรือจะใช้แผนอย่างไรเมื่อลูกเสริฟไม่เข้าจุด

2. การฝึก Counter Attack
– ทักษะส่วนบุคคลในการฝึก ประกอบด้วย การสกัดกั้น (Block) การรับตบ (Dig) การฝึกรับตบแล้วทำการรุก (Dig Attack)
– ทักษะการเล่นเป็นทีมในระบบการรับตบแล้วทำการรุก (Dig Attack) ระบบการรุกจากการแก้บอลของคู่แข่ง (Freeball Attack)

จากโครงสร้างทั้งหมด หากผู้เล่นมีความเข้าใจในหลักการของกระบวนการแล้ว จะช่วยให้เห็นภาพว่าควรจะต้องฝึกซ้อมทักษะพื้นฐานแต่ละอย่าง และระบบการเล่นอะไรบ้าง ทั้งนี้ในการวิเคราะห์เกมเมื่อทำการแข่งขัน หรือหลังการแข่งขันไม่ว่าจะวิเคราะห์ทีมตัวเองหรือวิเคราะห์ทีมคู่ต่อสู้ จำเป็นที่จะต้องมองในแต่ละกระบวนการเช่น ในกระบวนการ Side out คู่แข่งมีแผนการเล่นอย่างไร ดีหรือไม่ดี เมื่อการรับลูกเสริฟเข้าจุด และเล่นอย่างไรเมื่อรับลูกเสริฟไม่เข้าจุด รวมถึงจุดอ่อนในการรับลูกเสริฟอยู่ตรงไหน ถ้าสามารถวิเคราะห์ได้ละเอียด ก็จะทำให้โจมตีในจุดอ่อนที่คู่ต่อสู้ทำได้ไม่ดีในกระบวนการ Side out โอกาสชนะก็จะมากขึ้นได้

มาตรฐานลูกขนไก่ ในกีฬาแบตมินตัน สำหรับลูกที่ใช้ในการเล่นแบตมินตันจะเรียกว่า ลูกขนไก่ โดยมีมาตรฐานดังนี้

1. ลูกขนไก่อาจทำขึ้นมาจากวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุสังเคราะห์ก็ได้ แต่ไม่ว่าลูกจะทำจากวัสดุชนิดใดก็ตาม ลักษณะการวิ่งของลูกต้องเหมือนกับลูกซึ่งทำมาจากขนธรรมชาติมากที่สุด โดยฐานจะเป็นหัวไม้ก๊อก หุ้มด้วยหนังบาง แล้วมีมีขน 16 อัน ปักอยู่บนฐาน และเมื่อวัดจากปลายขนถึงปลายสุดของฐาน แต่ละลูกจะเท่ากันหมด ระหว่าง 62 มิลลิเมตร ถึง 70 มิลลิเมตร

2. ปลายขนจะแผ่เป็นรูปวงกลม โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 58 มิลลิเมตร ถึง 68 มิลลิเมตร ส่วนขนต้องมัดให้แน่นด้วยเส้นด้าย หรือวัสดุที่เหมาะสม

3. ฐานของลูกต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร ถึง 28 มิลลิเมตร และส่วนล่างมนกลม ทั้งนี้ลูกขนไก่จะมีน้ำหนักตั้งแต่ 4.74 ถึง 5.50 กรัม

4. สำหรับลูกขนไก่ที่ไม่ใช้ขนธรรมชาติ ให้ใช้วัสดุสังเคราะห์แทนขนธรรมชาติ ทั้งนี้อาจเกิดความแตกต่างในเรื่องลักษณะทั่วไประหว่างแบบธรรมชาติกับแบบสังเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นความเร็วและวิถีวิ่งของลูกอาจเปลี่ยนแปลงไปบ้างไม่มากก็น้อย

ทั้งนี้ การทดสอบความเร็วของลูกที่ทำจากวัสดุเลียนแบบธรรมชาติ ให้ยืนที่หลังเส้นเขตหลังแล้วตีลูกใต้มืออย่างสุดแรง โดยจุดสัมผัสลูกจะอยู่เหนือเส้นเขตหลัง ลูกจะพุ่งเป็นมุมสูง และอยู่ในแนวขนานกับเส้นเขตข้าง สำหรับความเร็วที่ถูกต้อง จะต้องตกห่างจากเส้นเขตหลังของอีกด้านหนึ่งไม่น้อยกว่า 530 มิลลิเมตร และไม่มากกว่า 990 มิลลิเมตร เป็นอย่างน้อย