ทางเข้า SBO ระดับสายต่างๆตั้งแต่ผู้ที่เริ่มแรก กีฬาเทควันโด

SBO
SBO

กีฬาเทควันโด SBO ระดับสายต่างๆ 

กีฬาเทควันโดเป็นเป็นอีกกีฬาประเภทหนึ่งมีประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างมากและสามารถนำมาใช้ในก่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและต่อตนเองได้ SBO ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าหากใครได้เรียนกีฬาเทควันโดแล้ว คือ เป็นศิลปะป้องกันตัว ซึ่งโดยเฉพาะผู้หญิงที่อ่อนแอหากได้มาลองฝึกแล้ว จะทำให้ใจเราแกร่งขึ้นและป้องกันตัวจากอันตรายต่างๆได้ สำหรับผู้มีใจรักอยากเรียน SBO ก็สามารถเข้ามาเรียนได้ตั้งแต่ 6 ขวบเป็นต้นไป ซึ่งการฝนฝนตั้งแต่เล็กๆ จะทำให้มีความชำนาญและเรียนรู้ได้มากกว่า

ระดับสายต่างๆตั้งแต่ผู้ที่เริ่มแรก SBO  เข้ามาเรียนก็จะมีสายของสีต่างๆดังนี้

พื้นฐาน  สายขาว

เกรด 10 สายเหลือง 1

เกรด 9  สายเหลือง 2

เกรด 8 สายเขียว 1

เกรด 7 สายเขียว 2

เกรด 6 สายฟ้า 1

เกรด 5 สายฟ้า 2

เกรด 4 สายน้ำตาล 1

เกรด 3 สายน้ำตาล 2

เกรด 2 สายแดง 1

เกรด 1 สายแดง 2

เกรด 1 DAN สายดำ

สีของสายต่างๆก็มีความหมายที่แตกต่างกันออกไปตามระดับความสามารถในแต่ระดับสายของตนเอง SBOBET  การเลือนไประดับสายต่างๆก็ต้องเป็นการสอบแล้วครับว่า SBO ใครพร้อมหรือยังที่ต้องเปลี่ยนแปลงสถานะตนเองไปสู้สายที่แกร่งขึ้น ใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปลองศึกษาและเรียนได้ที่ศูนย์เทควันโดใกล้บ้านท่าน