การแข่งขันพุ่งแหลนและการถือแหลน

703548

อย่างที่เรารู้ๆกันว่าในการจะทำอะไรสักอย่างนั้นจุดเริ่มคือส่วนที่สำคัญไม่แพ้กับกระบวนการทำเลย และในการพุ่งแหลนแต่ละครั้งนั้นจะประกอบไปด้วยการเคลื่อนไหวทั้งหมด 4 ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่ การยืนเตรียมตัวก่อนการพุ่งแหลน การเคลื่อนไหวก่อนการพุ่งแหลน การพุ่งแหลน และการทรงตัวหลังจากพุ่งแหลนโดยสำหรับการยืนเตรียมตัวก่อนการพุ่งแหลนนั้นจะมีลักษณะดังนี้

การยืนเตรียมตัวก่อนการพุ่งแหลนนั้นจะเริ่มต้นจากการที่ผู้เข้าทำการแข่งขันซึ่งจะต้องทำการพุ่งแหลนนั้นยืนถือแหลนตามท่าที่ตนถนัดจากจำนวน 3 ท่านั่นคือการถือแหลนแบบตัวแหลนขนานกับพื้น การถือแหลนแบบหัวแหลนต่ำ และการถือแหลนแบบหัวแหลนสูง SBO โดยตำแหน่งของการถือแหลนนั้นจะต้องอยู่ในตำแหน่งเหนือหรือบนศีรษะ หรืออาจจะถือให้อยู่ข้างศีรษะก็ได้ หลังจากนั้นให้หันหน้าไปในทิศทางที่จะทำการพุ่งแหลน ออกไป ก่อนจะออกตัววิ่งนักกีฬาแข่งขันควรยืนที่จุดเริ่มต้นเริ่มต้นในท่ายืนตรง และแยกเท้าทั้งสองออกให้ขนานกัน เว้นระยะเท้าทั้ง 2 ข้างให้ห่างกันพอสมควร หรือผู้เข้าแข่งขันอาจจะยืนเริ่มต้นในลักษณะที่มีเท้านำและเท้าตาม ที่นิยมก็คือ ใช้เท้าซ้ายนำและเท้าขวาตาม