ประวัติกีฬาแฮนด์บอลในประเทศไทย

แฮนด์บอล
แฮนด์บอล

ประวัติกีฬา แฮนด์บอล ในประเทศไทย

สำหรับในประเทศไทย แฮนด์บอล เป็นหลักสูตรในวิชาพละศึกษา ที่มีการสอนตั้งแต่ระดับประถม หรือ มัธยมต้น โดยเริ่มต้นจาก อาจารย์กอง วิสุทธารมย์ อดีตอธิบดีกรมพลศึกษาในยุคนั้น เป็นผู้ริเริ่มให้มีการเล่น กีฬาแฮนด์บอล โดยนำต้นแบบและวิธีการดั้งเดิมที่มีการแพร่หลายจากเยอรมัน เข้ามาในประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2482 จนกระทั่งปี 2500

จึงได้บรรจุเป็นวิชาในหลักสูตรของโรงเรียนครูพลานามัย หรือ ครูพละ และ สอนตามวิทยาลัยพละศึกษาและได้รับการแพร่หลายจนได้รับความนิยมในยุคหนึ่งของกีฬาที่ฮิตในบ้านเราก่อนที่จะบรรจุเป็นวิชาในหลักสูตรบังคับของมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อปี 2518 และสอนกันเรื่อยมาจนปัจจุบัน แต่ก็มีการปรับเปลี่ยนตามแต่ละโรงเรียน

อีกทั้งในสมัยก่อนมีการจัดการแข่งขันระดับเขต ระหว่างโรงเรียนอย่างแพร่หลาย ในช่วงหนึ่ง แฮนด์บอล ได้รับความนิยมอย่างมาก แต่ปัจจุบันเหลือแค่เป็นกีฬาในวิชาบังคับเท่านั้น และไม่ค่อยมีการจัดการแข่งขัน แม้แต่ในกีฬาสีของโรงเรียน บางแห่งยังไม่มีการแข่งขัน แฮนด์บอล เพราะด้วยกาลเวลาที่เปลี่ยน ชนิดกีฬามีมากขึ้น ทำให้แฮนด์บอลไม่ค่อยเฟื่องฟูเหมือนยุคที่เข้ามาแรกๆ แม้ว่าแฮนด์บอล จะเล่นสนุก

ได้ออกกำลัง แต่ไม่มีหน่วยงานด้านกีฬาที่สนใจจริงๆจังในการพัฒนากีฬา แฮนด์บอล หรือการเฟ้นหานักกีฬาชนิดนี้ไปแข่งระดับประเทศ แม้ว่าจะมีการแข่งขันอยู่บ้างแต่ก็ไม่นิยมเหมือนกีฬาอื่นๆทำให้ทั้งภาครัฐและเอกชนไม่สนใจหาทุนหรือหางบประมาณมาพัฒนาให้ก้าวไกลเหมือนกีฬาชนิดอื่นๆ เช่น ฟุตบอล หรือ กรีฑา แต่ก็ไม่แน่สักวัน แฮนด์บอล อาจกลับมาได้รับความนิยมในบ้านเราอีกก็ได้

ประวัติกีฬา แชร์บอล

ประวัติกีฬาแชร์บอล นั้นไม่มีหลักฐานปรากฏที่มาที่แน่ชัด แต่เป็นกีฬาที่มีในหลายๆประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกีฬาที่เน้นฝึกทักษะการเคลื่อนไหว และมีการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาพละศึกษาในบ้านเรา กติกาแชร์บอลนั้นก็จะคล้ายๆกับบาสเกตบอล ซึ่งในบ้านเรานั้นเริ่มต้นแพร่หลายจาการที่ พันเอกมงคล พรหมสาขา ณ สกลนคร

นำมาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักและด้วยความที่เป็นกีฬาที่เล่นง่าย อุปกรณ์ไม่เยอะสามารถดัดแปลงตามความเหมาะสมของสถานที่ได้ทำให้ได้รับความนิยมในช่วงหนึ่งเพราะเล่นที่ไหนก็ได้ เล่นกี่คนก็ได้ส่วนในปัจจุบันกีฬาแชร์บอลมีการพัฒนากติกาต่างๆให้ดูเป็นสากล และมีหลักการเล่นคร่าวๆดังนี้คือ

1.ผู้เล่นสามารรถจับ ตี ปัด กลิ้ง ส่ง หรือขว้างลูกบอลด้วยมือ แขน ศีรษะ หรือลำตัวบริเวณเหนือเอวขึ้นไป

2 .ผู้เล่นสามารถครอบครองลูกบอลด้วยมือเดียวหรือสองมือ หรือกดลูกบอลที่อยู่บนพื้นสนาม หรือโยนลูกบอลขึ้นในอากาศได้ภายในเวลาไม่เกิน 3 วินาที

3.ผู้เล่นสามารถถือลูกบอลและเคลื่อนไหวไปมาได้ด้วยการหมุนตัวโดยมีเท้าหลัก

4.ผู้เล่นสามารถกระโดดรับ ส่ง หรือยิงประตู

5.ผู้เล่นใช้ลำตัวบังคู่ต่อสู้ ในขณะที่กำลังครอบครองลูกบอลอยู่
แม้ว่าในปัจจุบันกีฬาแชร์บอลจะมีให้ได้รู้จักและเล่นในวิชาพละศึกษา แต่ก็ยังมีการแข่งขันในระดับโรงเรียนหรือกีฬาเขต ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่กีฬาที่เล่นง่ายๆไม่ค่อยนิยมทั้งๆที่เป็นกีฬาที่สนุกและสร้างควาแข็งแรงให้กับร่างกาย