ชนิดกับอุปกรณ์ กีฬา ตะกร้อ SBO

SBO
SBO

ตะกร้อมีมากมายหลากหลายชนิด SBO

ตะกร้อมีมากมายหลายประเภทอย่างเช่น SBO

-ตะกร้อข้ามตาข่าย

-ตะกร้อลอดห่วง

-ตะกร้อพลิกแพลงเป็นต้น

เมื่อเริ่มมีกฏกติกาขึ้นมาก็มีการแข่งขันที่เป็นทางการเริ่มเกิดขึ้นในประเทศไทยตามที่ได้มีประวัติการเล่นตั้งแต่สมัยก่อนที่ได้มีการบันทึกไว้ดังนี้ SBO

เมื่อพ.ศ.2472ได้เริ่มมีการแข่งขันกีฬาตะกร้ออย่างเป็นทางการเกิดขึ้นภานในสมาคมกีฬาสยาม

ต่อมาอีกเมื่อพ.ศ.2479ทางการศึกษาได้มีการจัดตั้งการฝึกทักษะในการเรียนรู้การเล่นตะกร้อเริ่มมีครั้งแรกในโรงเรียนมัธยมชายจากนั้นก็เริ่มการจัดการแข่งขันกันเกิดขึ้น

พ.ศ.2480ได้มีการปรับเปลี่ยนกฏระเบียบขึ้นใหม่ให้มีความสมบูรณแบบมากยิ่งขึ้น พนันบอล

พ.ศ.2502ได้จัดการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่1ขึ้นที่กรุงเทพ

พ.ศ.2504ได้จัดตั้งกีฬาแหลมทองครั้งที่2มีพม่าเป็นเจ้าภาพนักเตะไทยก็ได้ร่วมการแข่งขันด้วย

พ.ศ.2508เป็นการจัดตั้งการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่3เกิดขึันครั้งนี้ได้จัดที่ประเทศมาเลเซียมีการจัดการแช่งขันกีฬาตะกร้อทั้งหมด3ประเภทไว้ในการแข่งขันครั้ฃนี้ด้วยได้แก่ตะกร้อวงตะกร้อข้ามตาข่ายและตะกร้อลอดบ่วง SBO

นอกจากนี้ยังได้มีการจัดการประชุมวางแนวทางกติกาภาษาไทยและอังกฤษเพื่อจะได้มีความสะดวกในการจัดกิจกรรมเมื่อการแข่งครั้งที่3เสร็จกีฬาตะกร้อก็ได้รับความนิยมมากขึ้น

อุปกรณ์กีฬาตะกร้อ SBOBET

1.สนามการแข่งขัน

1.1สนามกีฬาตะกร้อจะมีความยาว13.40เมตร และมีความกว้าง6.10เมตร ในสนามจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ พื้นสนามจะต้องไม่เป็นสนามหญ้าหรือพื้นทราย

1.2เส้นสนาม เส้นทุกเส้นบนสนามไม่ว่าจะเป็นขอบสนามหรือหรือเส้นอื่นๆ จะต้องมีความกว้างไม่เกิน4เซนติเมตร ในเส้นตีจากขอบสนามถือว่าเป็นสนามการแข่งขัน เส้นขอบสนามจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ และห่างจากอุปกรณ์ต่างๆอย่างน้อย3เมตร SBO

1.3เส้นกลาง จะมีความกว้างของเส้น2เซนติเมตร จะมีการแบ่งเส้นทั้งสองฝ่ายเท่าๆกัน

1.4เส้นเสี้ยววงกลม ที่อยู่ตรงมุมสนามและตรงกลางจะเป็นจุดศูนย์กลาง ข้างขอบสนามจะมีเส้นเสี้ยววงกลมอยู่ทั้งสองด้าน ในแต่ละด้านจะมีรัศมี90เมตร ขนาดของเส้นจะมี4เซนติเมตร และนอกเขตรัศมี90เซนติเมตร

1.5วงเสิร์ฟ จะมีรัศมี30เซนติเมตร วัดจากจุดกลางของเส้นหลังำปในสนาม2.45เมตร

2.เสา แทงบอล

2.1เสาจะมีความสูง1.55เมตร แต่ของผู้หญิงจะเป็น1.45เมตร จะต้องมีความมั่นคงและมีตาข่ายที่แข็งแรงไม่ขาดง่าย

2.2เสาจะตั้งอยู่นอกสนามและมีความมั่นคงจะมีแนวเส้นกลางห่างจากเส้นข้าง30เซนติเมตร

3.ตาข่าย SBO

3.1ตาข่ายจะต้องมีความแข็งแรง และเป็นเชือกหรือไนล่อน รูจะมีตาข่ายที่มีความกว้าง6-8เซนติเมตร มีความกว้าง70เซนติเมตร ความยาวจะต้องไม่น้อยกว่า6.10เมตร จะมีแถบขนาด5เซนติเมตร

3.2ความกว้างจะมีขนาด5เซนติเมตร ทั้งบนและล่างจะเป็นเชือกหรือไนล่อนก็ได้มีการ้อยที่สม่ำเสมอ

4.ลูกตะกร้อจะมีลักษณะเป็นทรงกลม SBO ทำด้วยหวายแต่ปัจจุบันจะเป็นพลาสติก มี12รู้จะมีนาดเส้นรอบวงไม่น้อยกว่า42เซนติเมตรและจะต้องไม่มากกว่า44เซนติเมตรน้ำหนัก่อนการแข่งขันจะต้องไม่น้อยกว่า170กรัมและจะต้องมีน้ำหนักที่ไม่เกิน180กรัม