การเซ็ตวอลเลย์บอลที่ต่ำ  Hand setting the low

สำหรับตัวเซ็ตของวอลเลย์บอล บางครั้งลูกที่มาจากเพื่อนฝั่งเดียวกันมาแบบปกติ คือมาในระดับปกติก็จะทำให้เซ็ตบอลง่าย

แต่บางทีบอลมันไม่เป็นเช่นนั้น และมักจะเกิดขึ้นได้บ่อยด้วย นั่นก็คือ ลูกมาเรี่ยๆระดับเดียวกับเน็ต หรืออาจเป็นบอลที่มาจากฝ่ายตรงข้ามที่เรี่ยๆเลยเน็ตมานิดหน่อย อีกทั้งมักจะมีความแรงของลูกมากด้วย จึงทำให้บางครั้งตัวเซ็ตประสบกับปัญหาบอลที่มาถึงตัวต่ำและรวดเร็ว

ทางแก้ไขที่ดีคือตัวเซ็ตนั้นแทนที่จะรอให้บอลกระทบกับตาข่ายแล้วเสียคะแนน ตัวเซ็ตที่ดีควรที่จะต้องรีบเคลื่อนที่เข้าไปเล่นบอลนั้นให้เร็วที่สุดและต้องได้บอลด้วย โดยการเคลื่อนที่ไปใต้บอล แล้วย่อตัวลงให้ต่ำและทำการเซ็ต ถ้าสามารถทำได้แบบนี้จะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาการเซ็ตบอลที่มาต่ำได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้เทคนิคการเล่น ผู้เซ็ตต้องคาดคะเนวิถีของบอลได้อย่างรวดเร็ว แล้วรีบเคลื่อนที่ไปยังจุดที่คาดว่าบอลน่าจะตก แล้วย่อตัวลงให้ต่ำกว่าบอล เพื่อที่จะเซ็ตบอลไปยังเป้าหมายคือเพื่อนที่จะทำการตบลูกไปฝั่งตรงขามนั่นเอง ซึ่งการที่จะเซ็ตลูกบอลที่มาต่ำแบบนี้ได้ต้องอาศัยการฝึกฝนให้มีความชำนาญ เมื่อถึงเวลาลูกบอลมาจริงก็จะได้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี และรวดเร็วทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะเล่น ในการฝึกอาจมีการโยนบอลมาต่ำๆและไวเพื่อให้คุ้นชินกับลูกบอลที่มาแบบนี้ เพราะเมื่อผู้เล่นที่ดีทำได้ก้หมายถึงคะแนนที่จะได้รับ